All maskinell utrustning i dagens kök har en energimärkning. De effektivaste modellerna har A+++. De flesta maskiner har under den senaste 15-årsperioden blivit betydligt energisnålare och allt effektivare. Ett 15 år gammalt kylskåp drar 3 gånger mer el än ett helt nytt.

Kylar och frysar är de maskiner som haft obligatorisk energimärkning längst.

De är också de maskiner som står på hela tiden och därmed en av de produkter som drar mest energi i hemmet. När du köper en ny produkt så sitter det alltid en etikett på som visar energiklassen och den årliga förbrukningen.

Det är inte bara mer isolering och bättre kompressorer som minskat energiförbrukningen.

Programautomatiken har också utvecklats och många diskmasiner har idag en sensorteknik som kontrollerar hur smutsig disken är, och anpassar sig till rätt program och temperatur. Tvättmaskiner har mängdautomatik som anpassar sig till rätt mängd vatten. Man kan säga att dagens maskiner blivit både smartare och effektivare.

Maskiner bättre än människan

Att diska eller tvätta för hand är ingen bra idé ur energisparsynpunkt, det går åt 3-4 gånger mer varmvatten. I dagsläget finns det fastställda krav på att maskinen skall diska och tvätta rent.

Läs gärna mer energieffektivisering och energitips.

http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/hemmet/vitvaror/