Miinus är en köksinredning med principer där målet och värderingarna skiljer sig från dem hos ett standardkök. Fokus ligger på optimal ekologi, en köksinredning där alla delar möter kraven på hållbar utveckling under hela livscykeln. 

https://youtube.com/watch?v=9GR8-5JYVy8