Swipe to switch between stories

Läs mer

En köksstomme som revolutionerar möbelindustrin

Visionen var klar, man skulle ta fram ett nytt ”supermiljökök” som var fritt från formalehyd, gifter och som skulle halvera koldioxidutsläppen, men hur? Till en början kändes det som att klämma vatten ur en sten. För att uppnå dessa enormt höga mål var man tvungen att tänka i helt nya banor, nya material och ny design. Resultatet blev efter flera års forskning och många tester en stomme i biokomposit; en blandning av cellulosafibrer och polypropen. Ett material som tål värme, fukt och är helt återvinningsbart. Vikten på stommen har halverats, likaså koldioxidutsläppen. ”Lång livslängd” är en väldigt viktig aspekt…

Läs mer

Skåpluckor på nytt sätt

Ibland får man höra att någon vill ha en ”massiv” kökslucka för att den är mer hållbar. Men vi som jobbar med och skapar i trä, vet att det är en stor utmaning i vårt varierande klimat att göra en ”massiv” kökslucka. Vår, sommar, vinter och höst med olika temperaturer och luftfuktighet gör att massivt trä lever, det expanderar och krymper efter omgivningen. Träluckor är det vackraste som finns… så när Puustelli Miinus skulle ta fram en ny ”hållbar” kökslucka, så ville man inte tumma på det, utan ville göra den mer hållbar för miljön och med längre livslängd. I Puustelli Miinus sortiment finns varken spånskiva eller MD