År 1992 fastlades Agenda 21 i Rio de Janeiro. Kretsloppssamhällets betydelse underströks, mängden avfall förutsätts kunna minskas genom ökad återanvändning både i industrin och bland konsumenter.

Alla har idag ett ansvar, industrin, producenter, kommuner och konsumenter, för att ta hand om avfall så bra som möjligt utifrån miljö och klimatperspektiv.

År 2010 fick alla EU:s medlemsländer ett nytt ramdirektiv som kallas EU:s avfallstrappa. Trappan kan kort beskrivas på detta sätt:

  1. Deponera är samma sak som att lägga avfall på en tipp och ska försöka undvikas.
  2. Energiåtervinna innebär att man bränner avfall. Det som slängs i soppåsen kan bli fjärrvärme och el efter förbränning.
  3. Materialåtervinna gör man när man lämnar till exempel tidningar , kartonger, glasflaskor, plast och plåtburkar till återvinningen. Materialet kan då återanvändas till nya produkter.
  4. Återanvända är ännu bättre än de förra stegen. Genom att sälja saker på loppis eller skänka bort sådant man inte behöver, kan andra få användning för det.
  5. Minska avfallet kan man göra genom att laga sådant som är trasigt istället för att slänga det och inte köpa saker i onödan.

Det är det allra bästa för miljön !

Vi på Puustelli Miinus har en strävan att hela tiden hitta bättre sätt att tillverka och transportera för att minimera belastningen på miljön.

Med Puustelli Miinus-konceptet halverar vi koldioxidutsläppen genom att bygga om köket från grunden: kökskonceptet innebär ett helt nytt sätt att konstruera köksinredning. Livslängden är av stor betydelse för ett bra långsiktigt miljöarbete, därför har hållbar konstruktion och design varit Miinus-kökets ledstjärnor.

Kan man inte minska förpackningsmaterialet på köksskåpen eller kanske ta bort det helt?

Det tycker vi med. Vi tänker oss att man borde kunna transportera köksinredning på samma sätt som möbler, att man skyddar godset med filtar som hela tiden återanvänds.

Vad tror du om det?