Pollinerande bi. Bild från SVT:s film Bieffekten.
Pollinerande bi. Bild från SVT:s film Bieffekten.​

De senaste åren har det kommit spridda rapporter om bristen på bin. Bland annat blev det visst ståhej när britter ville importera humlor från Skåne för några år sedan.

Idag är bin och humlor big business. Bin och humlor föds upp, exporteras och importeras över hela världen. Deras jobb? Att pollinera växter, framför allt olika typer av odlingsväxter på jordbruk världen över.
Skälet är att det naturliga beståndet av dessa djur har minskat under senare decennier, vilket innebär att odlarnas skördar krymper. I USA har detta pågått länge, men även i Sverige och andra länder tillförs bin och humlor för att öka pollineringen. 

Bild från SVT:s film Bieffekten.
Bild från SVT:s film Bieffekten.​
Kommersiella bin lastas och lossas. Bild från SVT:s film Bieffekten.
Kommersiella bin lastas och lossas. Bild från SVT:s film Bieffekten.​
Bisamhällen på väg mot nytt jobb på annan plats. Handeln med bin är nödvändig för många jordbrukare, men medför också problem och risker. Bild från SVT:s film Bieffekten.
Bisamhällen på väg mot nytt jobb på annan plats. Handeln med bin är nödvändig för många jordbrukare, men medför också problem och risker. Bild från SVT:s film Bieffekten.​

Dessvärre medför handeln med bin och humlor också problem. Ett sådant är bina och humlorna själva, som inte alltid är av samma arter som de som finns naturligt i det område där de placeras ut för att pollinera. Det kan störa den naturliga populationen, vilket i sin tur drabbar den naturliga växtligheten. 
Dessutom bär många hyr-bin på sjukdomar och parasiter som inte finns i den naturliga populationen, saker som de sprider till de bin och humlor på plats.

Bi angripet av kvalster. Bild från SVT:s film Bieffekten.
Bi angripet av kvalster. Bild från SVT:s film Bieffekten.​

Om allt detta berättas i filmen Bieffekten som du just nu kan se på SVT Play. I filmen berättar biuppfödare, forskare, jordbrukare och handlare om verksamheten kring pollinering, bin och humlor. Det är en intressant och bitvis skrämmande bild som målas upp, en bild av ett samhälle som är så felkonstruerat att det krävs mänsklig inblandning för att upprätthålla naturliga skeenden som pollinering, men där inblandningen på sikt hotar att helt föröda det naturliga kretsloppet.

Filmen är en timme lång: den tiden är den helt klart värd. :)