Swipe to switch between stories

Läs mer

Bra teve om bin, blommor och mänsklighetens överlevnad

Hela 3/4 av alla växter behöver pollineras för att överleva. Bin, humlor och andra pollinerande insekter är också nödvändiga för vår livsmedelsproduktion. Men det moderna jordbruket är ingen bra livsmiljö för dessa djur, vilket skapar problem och bygger upp risker för framtiden. Om allt detta berättas i SVT:s film Bieffekten, som ger en bitvis skrämmande bild av hur vi sakta manipulerar oss själva in i en återvändsgränd.